• Home
  • Register Strateeg

Register Strateeg

Register Strateeg™.

Wie is dat nu eigenlijk, een Register Strateeg™? 

Register Strategen zijn hoogopgeleid en weten wat het is om op senior managementniveau te opereren. Een langdurige trackrecord in het bedrijfsleven is een vereiste. 

Met deze achtergrond zijn ze instaat om ondernemingen Strategisch en bedrijf breed bij te staan. 

Register Strategen™ zijn gecertificeerd volgens Europese regelgeving.
Deze titel is beschermd en het bijbehorende keurmerk waarborgt dat u een gekwalificeerde managementadviseur in huis heeft.

Kwaliteitskeurmerk.

De titel Register Strateeg™ is een beschermd kwaliteitskeurmerk. Om als Register Strateeg™ te mogen opereren en de beschermde titel van Register Strateeg™ te mogen uitdragen, dient men opgeleid en gecertificeerd te zijn door het Europese Institute for Accreditation (EIFA).

EIFA is een volledig onafhankelijke accreditatie-instelling, die werkt conform de Europese normering voor het certificeren van personen: NEN-EN ISO/IEC 17024.

Jaarlijkse toetsing.

Om te waarborgen dat de kwaliteit van een Register Strateeg™ op niveau blijft moet een Register Strateeg voldoen aan een jaarlijkse toetsing. Hiermee ontstaat een borging van kennis en het actueel houden van de laatste ontwikkelingen op dit vakgebied.

Jaarlijks wordt op basis van (werk)ervaring en Permanente Educatie getoetst of nog aan de voorwaarden voor het voeren van de titel wordt voldaan. Als aan de vastgestelde criteria is voldaan zal de certificatie worden verlengd. Op deze wijze wordt de waarde van de titel gewaarborgd en is de opdrachtgever verzekerd van de hoogste kwaliteit.

Ethische code.

Register Strategen zijn gehouden aan de Ethische Code Register Strateeg™.
Deze gedragscode ziet met name toe op het correct handelen als Register Strateeg™ in het dagelijkse zakelijke verkeer.

snel contact