Diensten

Missie en Visie

 

Als ondernemer en Register Strateeg™, MKB bedrijven en organisaties
 ondersteunen in alle facetten van het ondernemen. 

Iedere dag weer bent u druk met uw onderneming.
Bent u bezig met de dagelijkse gang van zaken en is er vaak onvoldoende gelegenheid om stil te staan bij de dag van overmorgen.
De praktijk leert dat een Register Strateeg™ hierbij zeer welkom is, praktisch, ondersteunend en inspirerend. 

Register Strategie programma, van Strategie naar uitvoering.

Register Strategen nemen u mee in een Strategisch Groeiprogramma, wat we het Strategisch Support Programme (SSP™) noemen. Het geeft concreet invulling aan de ontwikkeling en de kansen van uw onderneming, praktisch en realiseerbaar en de uitvoering kunnen we gezamenlijk doen.

Deze aanpak is onderscheidend door zijn onconventionele aanpak.

Vanuit een betrouwbaar vertrekpunt naar de toekomst kijkend, planmatig en ondersteund met een grondige analyse van uw bedrijf en markt, intern en extern. Dit gaat veel verder dan uw jaarcijfers, de basis ligt in de wil om door te dringen in de haarvaten van uw onderneming, meten, weten en feiten.

To the point en volledig op uw onderneming afgestemd.  

Interim Management

Een reden voor een Interim Manager in huis te halen kan zeer divers zijn.

Het gemis aan een bepaalde deskundigheid of een uitzonderlijke reden waarin de organisatie verkeerd kunnen aanleiding geven om dit tijdelijk door een externe te laten doen. Iemand die het bedrijf met een onafhankelijke blik bekijkt, mogelijkheden inventariseert en met de juiste kennis de gewenste veranderingen teweeg brengt.

Eén ding is duidelijk, het gaat om een project dat tot een goed einde gebracht moet worden, in nauw overleg en conform de gemaakte afspraken.

snel contact